تحقیق ویژگی های معلمان

تحقیق ویژگی های معلمان ,ویژگی های معلمان,دانلود تحقیق ویژگی های معلمان ,ویژگی,های,معلمان,تحقیق,ویژگی,معلمان .تحقیق ویژگی های معلمان |36118234|zigmaz|لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏چكيده:‏پژوهش حاضر ديدگاه دانش آموزان دوره ابتدايي درباره نقش ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در آموزش و يادگيري را مورد بررسي قرار داده است. نمونه انتخابي از دفتر مقطع ابتدايي در پايه هاي سوم و چهارم و پنجم، به شيوه تصادفي انتخاب شدند.‏تجزيه و تحليل داده ها به كمك آمار توصيفي (فراواني، فراواني درصد) صورت گرفت. به منظور سنجش ويژگي هاي ظاهر و سني معلم از پرسشنامة پژوهشگر ساخته استفاده گرديده است اين پرسشنامه از 16 سئوال بسته تشكيل شده است.‏‏اهداف پژوهش‏هدف كلي‏تاثير ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در يادگيري و آموزش دانش آموزان‏اهداف جزئي:‏بررسي تاثير معلم در كيفيت يادگيري دانش آموزان‏بررسي تاثير آراستگي ظاهري معلم در يادگيري دانش آموزان‏بررسي تاثير صداي معلم در آموزش به دانش آموزان‏بررسي تاثير خوشرويي معلم در يادگيري و آموزشي به دانش آموزان‏بررسي تاثير رفتار معلم در يادگيري و آموزش به دانش آموزان‏‏سوالات پژوهش‏1- چه رابطه اي بين گفتار معلم با يادگيري دانش آموزان وجود دارد؟‏2- چه تفاوتي بين معلم جوان و مسن در آموزش و يادگيري به دانش آموزان وجود دارد؟‏3- چه تفاوتي بين ظاهر آراسته با ظاهر نامرتب معلم در ميزان يادگيري دانش آموزان وجود دارد؟‏4- آيا بين ظاهر معلم و علاقه مندي دانش آموزان رابطه اي وجود دارد؟‏5- چه رابطه اي بين صداي معلم با يادگيري دانش آموزان وجود دارد؟‏6- چه رابطه اي بين ويژگي هاي رفتاري معلم با يادگيري دانش آموزان وجود دارد؟‏