بررسي علل و عوامل موثر در سرقت

مطالب دیگر:
🔥تبلیغات بیلبوردی و چگونگی تاثیر بر تصمیم خرید مشتریان(تعداد صفحات:14)🔥تحقیق در مورد بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر -تعداد صفحات 35 ص🔥بررسی استراتژی های بازاریابی در دوران رکود اقتصادی(تعداد صفحات:13)🔥بررسی میزان تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند مطالعه موردی مؤسسات غیر انتفاعی چالوس، نوشهر و نشتارود(تعداد صفحات:14)🔥فوقالعاده ترین پک زیبایی و تناسب اندام در ایران🔥پاور پوینت افزودنی های بتن🔥خانه های هوشمند🔥بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی(تعداد صفحات:20)🔥تحقیق در مورد برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي ناش -تعداد صفحات 35 ص🔥تعیین مدل بومی و در حال جریان مدیریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی(تعداد صفحات:16)🔥بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى - تعداد صفحات101🔥کسب درامد 10میلیونی درماه🔥بررسی آمادگی شرکت سهامی ذوب آهن برای پیاده سازی مدیریت دانش و طراحی یک نقشه راه برای توسعه مدیریت دانش(تعداد صفحات:15)🔥تحقیق در مورد بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان -تعداد صفحات 45 ص🔥بررسی تأثیر ريسك ناشی از تغییرات نرخ ارزبر بازده حقوق صاحبان سهام(تعداد صفحات:21)🔥بررسي و بهبود كارايي شبكه هاي عصبي در پيشبيني نرخ ارز(تعداد صفحات:13)🔥پرسشنامه روانشناسی سلامت عمومی GHQ با روش نمره گذاری و روایی و پایایی🔥آموزش کسب درآمد حداقل 8750 تومان🔥پاور پوینت روستای تجر مشهد🔥دانلود رساله کامل کتابخانه
بررسی علل و عوامل موثر در سرقت .بررسي علل و عوامل موثر در سرقت |1800295|zigmaz|

صفحات 15

تعاريف ومصاديق مربوط به سرقت اعم از عادي و مسلحانه

 • سرقت : ربودن مال و اشياء منقول غير , بدون رضاي او و برخلاف حق است -لنگرودي ترمينولوژي حقوق.
 • سرقت يا دزدي آن است كه شخص بالغ و عاقلي مال متعلق به ديگري را كه در جاي محفوظ نگهداري مي شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحريرالوسيله ج1ص482
 • سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني -ماده 197 ق م ا .
 • سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد .
 • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه يا مخفيانه مال منقول متعلق به ديگري حقوق جزاي اختصاصي دكتروليدي
 • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شيء منقول متعلق به ديگري -حقوق جزاي اختصاصي دكتر پاد
 • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير .
 • سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملي ارادي و عمدي شخص غير از پذر صاحب مال در غير سال قحطي در ربودن مخفيانه معادل 5/4 نخود طلاي مسكوك از مال ديگري توام با هتك حرز (حقوق جزاي اختصاصي دكترشامبياتي
 • تعريف اجرايي و عملياتي : سرقت بطور كلي عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني و يا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهي و هوشياري لازم صاحب مال يا با زور و خشونت .
 • سرقت عبارت است از اينكه كسي چيزي را بدون اجازه صاحب آن بردارد يا برداشتن چيزي از ديگران بدون اطلاع و رضايت صاحبان آنها .
 • برداشتن مال ديگري به صورت پنهاني و دور از چشم صاحب آن .

  ربودن مال غير به صورت پنهاني و قصد تملك .

  ماده 197 قانون مجازات اسلامي : سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني .

  سرقت عادي : سارق بدون توسل به زور شيئي را مي ربايد .

  سرقت جبري : يالص كه با توسل به زور و ارعاب و تهاجم بطور فردي يا دسته جمعي موجب سرقت مي شوند.

  سرقت مسلحانه : سرقتي است كه با تهديد سلاح گرم توام است ....