پاورپوینت اصول و مبانی روانی واجتماعی در تربیت بدنی

مطالب دیگر:
📎طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس پیراهن بهشتی📎طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس کار نیک (2)📎طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس کار نیک📎طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس یار مهربان📎طرح درس قرآن سوم ابتدایی بر اساس برنامه ملی تمرین تشدید📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس اعضای خانواده📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانواده ام را دوست دارم📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس درست مصرف کنیم📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس مقررات خانه ما📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس من به دنیا آمده ام📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها📎طرح درس مطالعات اجتماعی سوم درس خانه ها باهم تفاوت دارند📎طرح درس ملی علوم سوم ابتدایی درس آبهای شور وشیرین📎طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس آستین های خالی📎طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس آینه ی سخن گو📎طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس انتخاب پروانه📎طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس اُم ابیها
پاورپوینت اصول و مبانی روانی واجتماعی در تربیت بدنی .پاورپوینت اصول و مبانی روانی واجتماعی در تربیت بدنی |1800286|zigmaz|

این فایل دارای 65 اسلاید می باشد.بخش اول شامل مهارتهای روانی و انگیزشی در ورزش است و بخش دوم درباره ارتباط ورزش با اقتصاد و سیاست است.